Generalforsamling i Jyllandskredsen

Dato og tidspunkt
torsdag 26/01 2017
19:00 - 22:00

Sted
Væksthusene


Foredragsholder/turleder
Jyllandskredsen

Tilmelding

Beskrivelse

Valg af dirigent

  1. Beretning om Jyllandskredsens virksomhed i 2016 (Finn Borchsenius)
  2. Orientering om Nationalpark Mols Bjerge (Eva Kullberg)
  3. Orientering om foreningens ejendom i Hammer Bakker. (Rasmus Fuglsang Frederiksen)
  4. Drøftelse af Jyllandskredsens aktiviteter for 2017 (Eva Kullberg)
  5.  Revision af Jyllandskredsens love – forslag til ændringer findes her (Finn Borchsenius)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Finn Borchsenius, Rasmus Fuglsang Fredriksen, John Brandbyge og Eva Kullberg. Endvidere vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Signe Normand.
  7. Indkomne forslag. Disse skal være formanden Finn Borchsenius, , i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der foredrag med titlen: truede og sjældne karplanter i DK – ved Peter Wind. Herefter vil der være et let traktement med lidt ost, pølse, vin, øl og vand.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal