Fynskredsens generalforsamling

Dato og tidspunkt
onsdag 22/02 2017
19:30 - 22:00

Sted
Biologisk Instituts frokoststue


Foredragsholder/turleder
Fynskredsen

Tilmelding

Beskrivelse

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Beretning fra Fredningsudvalget
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
    På valg til bestyrelsen er Marta Kristensen, Erik Brejninge Andersen, Frede Østergaard Andersen og Carsten Hunding. Erik, Frede og Carsten er villige til at modtage genvalg. På valg som suppleanter er Ida B. Laursen og Freddy Pedersen. Freddy er villig til at modtage genvalg og Marta Kristensen modtager gerne nyvalg.
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

 

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen. Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Fynske Urt 2016″, Sanikel og ”Årets Fynske Fund”.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet i Odense, indgang C eller O, 1. sal.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal