Botaniske strejftog på Skagen-Odden og sydlige omegne

Dato og tidspunkt
onsdag 15/11 2017
19:30 - 21:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet, indgang C eller O, 1. sal


Foredragsholder/turleder
Ian Heilmann

Tilmelding

Beskrivelse

OBS OBS

På grund af arbejdet med letbanen i Odense er indgang C lukket og busstoppestedet flyttet til P1 ved universitetets svømmehal. Kommer du med bus så gå ind af indgang J eller H og ligeud til ”Gydehutten” (bred gang), hvor du går til venstre. Lige efter Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter lige ud til Biologisk Institut, hvor der på gangen vil være skiltet til Botanisk Forening.

Skagen odde er et ungt marint forland med ca. 7000 år på bagen. I dag trives her, lykkeligt nord for gyllegrænsen, en rig og speciel flora, knyttet til lysåbne habitater som hvid, grøn og grå klit, atlantisk klithede, afblæsningsflader, hedesøer, strandenge mm. Foruden endemen Skagen-hullæbe finder man flere arter af ensian, øjentrøst, månerude, siv, orkidéer, græsser, soldug mm. Klitplantagerne giver mindelser om højnordiske skove, med bestande af bl.a. Linnæa og nåleskovsorkidéer. Men også syd for litorinaskrænten, der løber i en linje fra Frederikshavn til Hirtshals, er der meget at komme efter: Smukke ådale med Engblommer, afgræssede overdrevsbakker med gøgeliljer af begge arter i rå mængder – og mod vest vidtstrakte og artsrige grønklitlavninger i læ af de høje havklitter. Alt i alt landskabelige og floristiske lækkerbiskner på stribe. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal