Generalforsamling og botanikdag i hovedforeningen

Dato og tidspunkt
lørdag 30/03 2019
11:30 - 18:00

Sted
Geologisk museums auditorium


Foredragsholder/turleder
HovedforeningenBeskrivelse

Botanikdagen finder sted  i Geologisk Auditorium, Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7 2. sal, 1350 København K (10 minutters gang fra Nørreport St.)

Temaet for Botanikdagen er: Plantearter på vej ud af og ind i Danmark

Dagen forløber med fire oplæg fra forskere o.a. fagfolk med forskellige vinkler på rødlistearter, udvikling eller afvikling af plantebestande og om mulighederne at påvirke gennem aktiv forvaltning.

Ved siden af Den danske rødliste er inspirationen til temaet bandt andet en rapport fra Aarhus Universitet om de nye plante-, mos- og svampearter i Danmark.

Botanikdagen med generalforsamling afsluttes som sædvanligt med, at foreningen er vært ved et uformelt samvær 17-18, derpå fælles spisning på Café Phønix 18.30 for tilmeldte.

 Tilmeld dig til sandwich i frokostpausen (frist: 25. marts)

 Tilmeld dig til middagen efter generalforsamlingen (frist 25. marts)

Bestyrelsen glæder sig til at se mange medlemmer 30. marts 2019 og ønsker: VEL MØDT til botanikdag 2019!


Hent program som pdf.

Program

11:00 Åbent på SNM (Mineralogisk Museum). Kom og få et navneskilt, hils på andre medlemmer, se på og køb eller få publikationer og ”DBF-merchandise”.
11.30 Velkomst med lidt om programmet for botanikdag 2019
11.40 Nye arter i Danmark

Er de nye arter en gevinst for artsdiversiteten i Danmark, eller er de det modsatte? Aarhus Universitet udgav sidste år rapporten ’Nye arter i Danmark – karplanter, mosser, alger, laver og svampe’, som vil danne udgangspunkt for oplægget.

v/Seniorbiolog Peter Wind, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

12.05 Tendenser og perspektiver for en anden vigtig plantegruppe: Mosserne

v/bryolog Irina Goldberg, Bioscience, Aarhus Universitet

12.25 Arter der forsvinder – hvad Rødlisten rummer

Kort introduktion med tabeller og tal for det vi mister.

v/biolog Peter Jannerup, Kalundborg kommune

12.45-13.30  Frokostpause – foreningen er vært med sandwich og vand. Andre drikkevarer kan købes (husk tilmelding, hvis I vil spise med, se nedenfor)
 13.30 Konkret eksempel på forvaltning af et areal med rødlistearter

Vasby Mose og Sengeløse Mose indeholder rigkær med bl.a. Rust-Skæne (EN) og Melet Kodriver (NT), udgør et Natura 2000-område og indgår i et LIFE-projekt (se https://www.rigkildelife.dk/)

v/biolog Henriette Voigt, Høje Taastrup kommune

 13.55 Forvaltning af invasive arter

– erfaringer med bekæmpelse

v/biolog Hans Wernberg, Care4nature

 14.20  Diskussion og opsamling vedr. nye arter i dansk planteliv og DBFs holdning.
 14.35  Kort pause
 14.40 DBF’s generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 • Hovedforeningen (formandsberetning)
 • Fynskredsen
 • Jyllandskredsen
 • Øst-kredsen
  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  2. Valg af formand og/el næstformand: Formanden er på valg og Eva Kullberg er villig til genvalg for en ny 2-årsperiode. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter): Claus Helweg Ovesen, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Jakob Hermann og Peter Jannerup er på valg. Alle er villige til genvalg.
  3. Indkomne forslag fra medlemmer
  4. Eventuelt
 16.00  Uddeling af Botanikpris 2019
 16:20 Ordet er frit: ønsker, ideer og forslag til bestyrelsen vedr. arbejdet i foreningen.

Det kan være rejse- og ekskursionsmål, foredrag, temamøder, vores blad URT eller andet, som I er optaget af.

Bestyrelsen er selvfølgelig ikke mindst glad for forslag til aktiviteter, som de forslagsstillende medlemmer gerne selv helt el. delvis vil stå for: ledelse af ture, artikler til URT m.v.

 16.50  Afslutning på B-dagen v/formand Eva Kullberg
17-18  Botanikdags-samvær med vin og snacks
 18.30  Afgang til fælles spisning og samvær på CAFÉ PHØNIX CENTRUM Kultorvet 11, 1175 København K. (se tilmelding øverst). Foreningen bestiller bord(-e) og man betaler individuelt.

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal