Legater

Fondsmidler og legater til uddeling 2019

 

Botanisk Rejsefond/M.P.Christiansen og hustrus legat giver støtte til botaniske undersøgelsesrejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Der uddeles 3000 til 4000 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1548032649inero1548032649fksin1548032649atob@1548032649dnofe1548032649sjer_1548032649ksina1548032649tob1548032649.

Apoteker P.C.N. Friedrichsens legat for botaniske rejser giver støtte til botaniske forskningsrejser. Der uddeles 2000 til 2500 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1548032649inero1548032649fksin1548032649atob@1548032649tagel1548032649_snes1548032649hcird1548032649eirf1548032649.

Jakob E. Langes Fond giver støtte til mykologiske kongresser, feltundersøgelser og studierejser, udgifter ved publikation af mykologiske værker, og andre botaniske formål. Der uddeles 28.000 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1548032649inero1548032649fksin1548032649atob@1548032649dnof_1548032649segna1548032649l_bok1548032649aj1548032649.

Konto af 1988 for botanisk mikroorganismeforskning giver støtte til udførelse af videnskabeligt forskningsarbejde vedrørende mikroorganismer i bredeste forstand. Der uddeles 25.000 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1548032649inero1548032649fksin1548032649atob@1548032649gnink1548032649srofe1548032649msina1548032649groor1548032649kim1548032649.

Der vil i 2018 være mulighed for ekstraordinært at udlodde større beløb fra Jacob E. Langes Fond og Konto af 1988 for botanisk mikroorganismeforskning, hvis det rigtige projekt foreligger. Dansk Botanisk Forening inviterer derfor ansøgninger om mere ambitiøse projekter indenfor de 2 områder med en budgetramme op til 2 gange de normale uddelingsbeløb.

 

Sådan ansøger du

Hvis du søger flere fonde, sendes ansøgningen til den primære fond (e-mailadresse) med angivelse af hvilke andre fonde, du ønsker at ansøgningen skal tages i betragtning til.

I ansøgningen skal indgå:

  1. CV for ansøger inkl. CPR-nr.
  2. Emailadresse og telefonnummer, hvor du kan kontaktes
  3. Detaljeret budget
  4. En kort konkret beskrivelse (ca. ½ til en hel side) af formålet og hvad pengene ønskes anvendt til
  5. 4-5 linjer populær beskrivelse af projektet til offentliggørelse i URT og på Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.
  6. Du skal tydeligt angive, hvilket eller hvilke fonde/legater du søger.
  7. Hvis du er studerende, skal du vedlægge en kort udtalelse fra din vejleder.

Hvis din ansøgning ikke indeholder ovenstående vil den ikke komme i betragtning.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk som én samlet pdf-fil til den e-mail adresse, der er angivet ud for det legat, du ansøger. Du modtager en elektronisk kvittering fra vores system, når ansøgningen er modtaget – typisk inden for 10 minutter.

Dansk Botanisk Forening ser gerne, at du skriver en artikel til URT, hvis du modtager et eller flere legater.

De uddelte portioner fra Botanisk Rejsefond og Apoteker Friedrichsens legat er relativt små.

Ved ansøgninger om støtte til deltagelse i konferencer og lignende prioriteres ansøgere med egen præsentation. Desuden prioriteres ansøgere uden fast ansættelse eller egne midler.

Ansøgningen skal være modtaget af Dansk Botanisk Forening senest lørdag den 1. april 2019 klokken 12.00.

Sidst opdateret 11. Jun 2018