Legater

Fondsmidler og legater til uddeling 2017

 

Botanisk Rejsefond/M.P.Christiansen og hustrus legat giver støtte til botaniske undersøgelsesrejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Der uddeles 3000 til 4000 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1511211898inero1511211898fksin1511211898atob@1511211898dnofe1511211898sjer_1511211898ksina1511211898tob1511211898.

Apoteker P.C.N. Friedrichsens legat for botaniske rejser giver støtte til botaniske forskningsrejser. Der uddeles 2000 til 2500 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1511211898inero1511211898fksin1511211898atob@1511211898tagel1511211898_snes1511211898hcird1511211898eirf1511211898.

Jakob E. Langes Fond giver støtte til mykologiske kongresser, feltundersøgelser og studierejser, udgifter ved publikation af mykologiske værker, og andre botaniske formål. Der uddeles 28.000 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1511211898inero1511211898fksin1511211898atob@1511211898dnof_1511211898segna1511211898l_bok1511211898aj1511211898.

Konto af 1988 for botaniske mikroorganismeforskning giver støtte til udførelse af videnskabeligt forskningsarbejde vedrørende mikroorganismer i bredeste forstand. Der uddeles 25.000 kr. Elektronisk ansøgning til: kd.gn1511211898inero1511211898fksin1511211898atob@1511211898gnink1511211898srofe1511211898msina1511211898groor1511211898kim1511211898.

Sådan ansøger du

I ansøgningen skal indgå:

  • CV for ansøger inkl. CPR-nr., detaljeret budget
  • en kort konkret beskrivelse (ca. ½ til en hel side) af formålet og hvad pengene ønskes anvendt til
  • 4-5 linjer populær beskrivelse af projektet til offentliggørelse i URT og på Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.
  • Du skal tydeligt angive, hvilket eller hvilke fonde/legater du søger.
  • Hvis du er studerende, skal der vedlægges en kort udtalelse fra din vejleder.

Ansøgninger som ikke indeholder ovenstående kommer ikke i betragtning.

Dansk Botanisk Forening ser gerne, at legat-modtagere skriver en artikel til URT.

De uddelte portioner fra Botanisk Rejsefond og Apoteker Friedrichsens legat er relativt små.

Ved ansøgning om støtte til deltagelse i konferencer og lignende prioriteres ansøger med egen præsentation. Desuden prioriteres ansøgere uden fast ansættelse eller egne midler.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk som én samlet pdf-fil til den e-mail adresse, der er angivet ud for det legat, der ansøges. Søger du flere fonde til det samme projekt, så skal der sendes en ansøgning til hver fond. Du modtager en elektronisk kvittering fra vores system, når ansøgningen er modtaget – typisk inden for 10 minutter.

Ansøgningen skal være modtaget af Dansk Botanisk Forening senest lørdag den 1. april 2017 klokken 12.00.

Sidst opdateret 4. Oct 2017