Botanikpris

Dansk Botanisk Forenings bestyrelse uddeler hvert år (siden 2017) på generalforsamlingen en pris til én person, én gruppe eller ét initiativ.

I Dansk Botanisk Forening ønsker vi at belønne aktiviteter, der bedrer forholdene for floraen, udforskningen af den eller formidling af viden om floraen i rigsfællesskabets lande. Derfor har vi oprettet botanikprisen.

Prisen er på 10.000 kr. for hver tildeling og kan ikke deles. Prisen omfatter dertil et diplom med motivering for tildelingen.

Send os en mail, kd.gn1521318313inero1521318313fksin1521318313atob@1521318313sirpk1521318313inato1521318313b1521318313, hvis du har et forslag til hvem, der skal have prisen næste gang. Send dit forslag inden d. 31. januar 2018, så ser vi på det til botanikprisen 2018.

Læs de fulde retningslinjer for uddeling af botanikprisen her (opdateres).

Modtagere af Botanikprisen

År Modtagere
2017 Plejegruppen i Allindelille Fredskov nord for Ringsted har ved leslåning sikret overlevelsen af Flueblomst på sit eneste voksested i Danmark. Flueblomsten er speciel, idet dens blomst ligner og dufter som ”hunfluer”, så hannerne parrer sig med blomsten og dermed bestøver den. Ved at fjerne høje, skyggende græsser har plejegruppen sikre fremgang af Flueblomst fra nogle enkelte individer til en livskraftig bestand. Plejegruppens indsats er også vigtig for overlevelsen af tre andre sjældne orkidéer i skoven nemlig Rød Skovlilje, Sværd-Skovlilje og Knælæbe. Knælæbe er en farveløs orkidé, som langt det meste af tiden snylter på en svamp under jorden med videre forbindelse til skovtræer. Arten blomstrer sjældent, og er i nyere tid kun fundet i Allindelille. Sikring af gode forhold i skoven er derfor helt afgørende for mangfoldigheden af den danske flora.

Jens Christian Schou Med sine mange bøger om danske arter blandt græsser, halvgræsser, siv, skærmplanter og senest storværket ”Danmarks Vandplanter” har pensioneret skolelærer Jens Chr. Schou, Hobro ydet en kæmpe indsats til, at danske plantearter kan identificeres korrekt og deres udbredelse og biologi bliver kendt. Bøgerne er af allerhøjeste faglige kvalitet, og det er en æstetisk nydelse at se de præcise tegninger og de smukke fotos af planterne. Jens Chr. Schou skaber grundlaget for, at amatører og professionelle botanikere kan glæde sig over Danmarks mange planter og studere dem nærmere. Jens Chr. Schou er pensioneret skolelærer og har undervist på Mariager skole i årene 1978 – 2014.

Botanikprisen
i pressen

Dagbladet Ringsted 5. april 2017

10. Dec 2017 @ 15:13