Generalforsamling og botanikdag i hovedforeningen

Indlæser kort...

Dato og tidspunkt
30/03 2019
11:30 - 18:00

Sted
Geologisk museums auditorium

Foredragsholder/turleder
Hovedforeningen


Beskrivelse

Botanikdagen finder sted  i Geologisk Auditorium, Statens Naturhistoriske Museum,Øster Voldgade 5-7 2. sal, 1350 København K (10 minutters gang fra Nørreport St.)

Temaet for Botanikdagen er: Plantearter på vej ud af og ind i Danmark

Dagen forløber med fire oplæg fra forskere o.a. fagfolk med forskellige vinkler på rødlistearter, udvikling eller afvikling af plantebestande og om mulighederne at påvirke gennem aktiv forvaltning.

Ved siden af Den danske rødliste er inspirationen til temaet bandt andet en rapport fra Aarhus Universitet om de nye plante-, mos- og svampearter i Danmark.

Botanikdagen med generalforsamling afsluttes som sædvanligt med, at foreningen er vært ved en reception kl. 17 – derpå fælles spisning 18.30.

Flere detaljer om arrangementet og tilmelding til spisningen kan findes på foreningens hjemmeside i januar.

Bestyrelsen glæder sig til at se mange medlemmer 30. marts 2019 og ønsker: VEL MØDT til botanikdag 2019!


Hent program som pdf.

Program

11.30 (10 min) Velkomst med lidt om programmet for B-dag og generalforsamlingen 2019
11.40 (30 min.) Oplæg som ramme vedr. truede/rødlistede arter

Overordnede tendenser, hvad går frem, hvad går tilbage, hvad er så godt som tabt?

(Fredede arter, Rødlistede arter, Sjældne arter i øvrigt)

12.10 (30 min.) Nye arter i dansk planteliv – velkomne el. det modsatte?

Gevinster, når tabslisten er gjort op.

12.40-13.20 (40 min) Frokostpause – foreningen er vært med sandwich og vand. Andre drikkevarer kan købes
13.20 (30 min.) Specifikke forvaltningsindsatser for rødlistearter o.a. sjældne kræ
13.50 (30 min.) Forvaltning af de uvelkomne arter – bekæmpelse eller lad stå til?
14:20 (10 min) Pause
14.30 (80 min) Dansk Botanisk Forenings generalforsamling 2019

1.    Valg af dirigent

2.    Beretninger om foreningens virksomhed

·       Hovedforeningen

·       Fynskredsen

·       Jyllandskredsen

·       Østkredsen

·       Evt. andet

3.    Beretning fra foreningens Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.    Valg af formand og næstformand. Formanden er på valg: Eva Kullberg er villig til genvalg for en ny 2-årsperiode.

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter). Claus Helweg Ovesen, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Jakob Hermann og Peter Jannerup er på valg. Alle er villige til genvalg.

6.    Godkendelse af bestyrelsens evt. forslag til nye æresmedlemmer

7.    Indkomne forslag fra medlemmer

8.    Eventuelt

15.50 (25 min) Evt. uddeling af Botanikpris 2019
16:15 (45 min) Ordet er frit! Ønsker, ideer og forslag til bestyrelsen vedr. arbejdet i foreningen. Det kan være rejse- og ekskursionsmål, foredrag, temamøder, vores blad URT eller andet, som I er optaget af.

Bestyrelsen er selvfølgelig særligt glad for forslag til aktiviteter, som de almindelige medlemmer gerne selv bidrage aktivt til gennemførelse af!

16:45 Afslutning på Botanikdagens faglige program.
17-18 Botanikdags-reception med vin og snacks; foreningen er vært.
18.30 Afgang til Botanikdags-spisning og samvær (se sted og frist for tilmelding på hjemmesiden i jan/feb 2019). Foreningen bestiller bord(e) – og man betaler individuelt.