Danmarks Vandplanter – ny bog på vej!

Danmarks Vandplanter beskriver i tekst, fotografier og stregtegninger alle kendte danske vandplanter og kransnålalger, samt et stort udvalg af sumpplanter, mosser, levermosser og makroalger.

Læs mere her (pdf).