Manuskripter af Bernt Løjtnant

Stor tak til Bernt Løjtnant for at tillade offentliggørelse her på hjemmesiden. Bernt Løjtnant har det fulde redaktionelle ansvar for teksterne. Af tekniske årsager er illustrationerne i de 3 bøger ikke inkluderet.

Kirkens grønne guide

Levende fortidsminder fortæller historier

Reliktplanter, Levende fortidsminder

Introduktion til de 3 manuskripter:

RELIKTPLANTER (Levende fortidsminder)

Som botanisk forsker har forfatteren ikke mindst arbejdet i troperne. Jeg har således foretaget 5 videnskabelige ekspeditioner af 4-6 måneders varighed til Sydamerika og Sydøstasien – som især er gået til uudforskede områder, f.eks bjergmassivet Doi Pah Hom Pok (Thailand/Burma) og Volcán Sumáco (Ecuador). Desuden har jeg foretaget en del forskningsrejser til Afrika, Canada og U.S.A., bl.a. længerevarende orchidé-studier på Harvard University. Hertil kommer mange botaniske ekskursioner og studieophold i Sydeuropa og i det nordlige Skandinavien. Desuden har jeg foretaget forskningsrejser til bl.a. Mellemamerika, Vestindien og Grønland. Mere end 20 gange har jeg også studeret floraen i diverse øgrupper i de 3 Verdenshave samt i Middelhavet, f.eks. Seychellerne, Madeira og Hawaii.

Forfatteren har dog også botaniseret en del i Danmark. I mine yngre dage jagtede jeg især orchidéer samt levende fortidsminder og ”truede arter”. Disse mange feltundersøgelser resulterede blandt andet i bogen ”Nordens Orkideer” og i værket ”Foreløbig Status over den danske Flora”, som var lancering af en ny videnskabelig disciplin.

I perioden 1992-2011 foretog jeg så systematiske undersøgelser af 2.600 middelalder-lokaliteter. Formålet med disse undersøgelser var primært at finde ud af, hvilke kulturplanter, der blev dyrket i Danmark i middelalderen og i renæssancen, og hvor disse arter findes som reliktplanter (levende fortidsminder) i dag. Det tog næsten 20 år at foretage disse registreringer. Det skyldes ikke mindst, at mange af lokaliteterne er store. Det gælder f.eks. de 35 undersøgte købstæder og de 350 landsbyer. Også mange af de henved 400 undersøgte slotte og herregårde er store eller meget store. Det samme gælder en del af de 300 registrerede borge, f.eks. Hammershus, Vordingborg Slotsruin og Kalø Slotsruin. Desuden er mange af de vigtigste lokaliteter undersøgt mere end én gang. Iøvrigt er flere hundrede af de undersøgte lokaliteter meget isoleret beliggende. Eksempler er borgene på de bittesmå øer Hjelm, Sprogø, Hjortholm, Borgø og Slotø. Kun meget få af de 2.600 lokaliteter har tidligere været kulturbotanisk undersøgt.

Resultaterne af mine undersøgelser i perioden 1992-2011 har resulteret i en længere række videnskabelige og populærvidenskabelige artikler – se litteraturlisten i værket ”Reliktplanter”. Hertil kommer 3 bøger, som nu står her på Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.

Med bøgerne ”Kirkens Grønne Guide” og ”Levende fortidsminder fortæller historier” og ikke mindst med det store værk ”Reliktplanter” lancerer jeg en ny videnskabelig disciplin: Studiet af reliktplanter (levende fortidsminder). Heller ikke i udlandet har denne disciplin tidligere været publiceret.

Alle 3 bøger er videnskabelige. Ligesom de fleste af mine øvrige 25 bøger er de 3 omtalte bøger dog skrevet på et jævnt dansk, således at også læsere uden særlige botaniske/historiske forudsætninger kan læse og forstå dem. Sjældnere fagudtryk kan dog ikke altid helt undgås. Sådanne fremmedord er dog søgt forklaret i teksten.

I værket ”Reliktplanter” præsenteres talrige nye data. En del nye synspunkter og metoder beskrives også. ”Kirkens Grønne Guide” og ”Levende fortidsminder fortæller historier” indeholder også mange nye facts, ligesom jeg i disse 2 bøger præsenterer en del nye ”vinkler” på  etnobotanikken. Med ”Kirkens Grønne Guide” er det i øvrigt første gang, at de naturhistoriske interesser ved landsbykirkerne præsenteres som en helhed.

Alle 3 bøger var planlagt til at være rigt illustrerede – alene i ”Reliktplanter” henved 700 illustrationer, især akvareller og tuschtegninger af mere end 35 forskellige kunstnere.

”Kirkens Grønne Guide er for en kort periode sat på ”Nettet”: Vandrefalke.dk. Illustrationerne i de 3 bøger er ikke mindst ”Brevkunst”, som jeg kalder det – se kapitlet herom i ”Reliktplanter”. Såfremt du checker Vandrefalke.dk kan du se eksempler på ”Brevkunst”. Denne kunstform er tidligere kun i meget begrænset omfang blevet publiceret – og i dag er denne kunstform omtrent uddød, eftersom håndskrevne breve er blevet en sjældenhed. Og det gælder i særdeleshed breve og kuverter, som er illustreret af afsenderen (kunstneren). Dog har jeg den glæde, at jeg stadig af og til modtager et sådant lille personligt kunstværk. Af tekniske årsager er illustrationerne i de 3 bøger ikke med på foreningens hjemmeside.

Skulle du have spørgsmål til bøgerne, eller til emnet reliktplanter i almindelighed, så er du altid velkommen til at henvende dig til mig:

Bernt Løjtnant
Platanvej 61 II th.
8930 Randers NØ
Tlf. 86 40 29 40

Sidst opdateret 13. sep 2020