Botanikpris 2022 – har du et forslag?

I Dansk Botanisk Forening ønsker vi at belønne aktiviteter, der bedrer forholdene for floraen, udforskningen af den eller formidling af viden om floraen i rigsfællesskabets lande. Derfor har vi oprettet botanikprisen.

Hvis du har et forslag til hvem der kunne få prisen i 2022, vil vi gerne have dit forslag senest onsdag 2. februar 2022.

Send navn på personen og en beskrivelse af hvorfor du mener personen fortjener botanikprisen til  senest onsdag d. 2. februar.

Du kan læse mere om botanikprisen og hvem der tidligere har fået den her.