Bedre repræsentation af naturhistoriske foreninger

DBF går i brechen for at små lokale naturhistoriske foreninger bliver repræsenteret i Lokale projektgrupper i forbindelse med de kommende naturnationalparker i Fussingø og Grib Skov. Vi har erfaret at brugergrupper som sports- og friluftsorganisationer samt jægere og landbrug er meget velrepræsenteret, mens naturinteresser alene skal varetages af DN og DOF. 

Læs vores opfordringer

Lokale naturnationalpark råd for Kronjylland

Lokale naturnationalpark råd for Nordsjælland

Læs flere høringsvar og henvendelser fra foreningen her.