Biodiversitet – hvad er det for en størrelse?

Indlæser kort...

Dato og tidspunkt
torsdag 26/03 2020
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15

Foredragsholder/turleder
Henning Adsersen


Beskrivelse

Biodiversitet og dens bevarelse er skrevet ind i mange hensigtserklæringer og forvaltningstiltag – men hvad er det egentlig for en størrelse?
Henning Adsersen, som har været lektor i botanisk økologi på Københavns Universitet, vil gøre rede for den historiske baggrund og give eksempler på forskellige indgangsvinkler til registrering og estimering af biodiversitet. Der vises eksempler på biodiversitetens udbredelse lokalt og globalt, hvilke organismegrupper, der har størst biodiversitet, samt på hvilke faktorer der har betydning for udvikling og fordeling af biodiversitet. HA berører hvad biodiversiteten har af betydning for samfund i verden, socialt og økonomisk, og endelig
kommer han ind på generelle forslag til tiltag for at bevare biodiversitet.