Fynskredsens generalforsamling 2022

torsdag 24/02 2022 kl. 19:30 – 21:30 – Mødested – bemærk: Fynskredsens mødested på SDU er som hidtil Biologisk Instituts frokoststue, men adressen og adgangsvejen er ændret. Trykt her for at læse mere om adgangsforhold.  Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Kassererens beretning Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Valg af revisorer Eventuelt Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden […]