Botaniske strejftog på Skagen-Odden og sydlige omegne

Loading Map....

Dato og tidspunkt
15/11 2017
19:30 - 21:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet, indgang C eller O, 1. sal

Foredragsholder/turleder
Ian Heilmann


Beskrivelse

Skagen odde er et ungt marint forland med ca. 7000 år på bagen. I dag trives her, lykkeligt nord for gyllegrænsen, en rig og speciel flora, knyttet til lysåbne habitater som hvid, grøn og grå klit, atlantisk klithede, afblæsningsflader, hedesøer, strandenge mm. Foruden endemen Skagen-hullæbe finder man flere arter af ensian, øjentrøst, månerude, siv, orkidéer, græsser, soldug mm. Klitplantagerne giver mindelser om højnordiske skove, med bestande af bl.a. Linnæa og nåleskovsorkidéer. Men også syd for litorinaskrænten, der løber i en linje fra Frederikshavn til Hirtshals, er der meget at komme efter: Smukke ådale med Engblommer, afgræssede overdrevsbakker med gøgeliljer af begge arter i rå mængder – og mod vest vidtstrakte og artsrige grønklitlavninger i læ af de høje havklitter. Alt i alt landskabelige og floristiske lækkerbiskner på stribe. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.