Anemonetur til Skovhusvænge og Regnemarks Banke vest for Køge

kort utilgængelig

Dato og tidspunkt
27/04 2019
13:00 - 16:00

Foredragsholder/turleder
Søren Grøntved Christiansen og Per Stadel Nielsen


Beskrivelse

Artsrig løvskov på kalkrig muldbund gennemskåret af Køge Å. Vi ser efter anemoner og andre af de tidlige muldbundsarter i den kuperede og artsrige skov. Efterfølgende kigger vi efter de tidlige overdrevsarter på resterne af Køge Ås ved Regnemark.

Mødested: Den store parkeringsplads på Ringstedvej overfor Skovhusvænge (Markledet og Skovhusvænget).

Turleder: Søren Grøntved Christiansen (tlf. 3089 6048)