Botanikpris 2018

Image

Amager Fælleds Venner får botanikprisen 2018 for deres utrættelige kamp mod byggeri i uerstattelig natur, og for at tale på vegne af de truede vilde planter, der ikke selv har en stemme. Prisen er på 10.000 kroner. Siden vedtagelsen af Ørestadsloven i 90’erne har der været planlagt byggeri i det sydøstlige hjørne af Amager Fælled, som er den sidste rest af de engang så vidtstrakte strandenge på Amagers vestkyst.

Læs hele begrundelsen og se film med Nikolaj Kirk her.

Nyt høringssvar fra Naturbeskyttelsesudvalget

Naturbeskyttelsesudvalget har svaret på høring om udpegning af skov til biodiversitetsformål. Naturbeskkyttelsesudvalget og Dansk Botanisk Forening er glade for at der tages skridt inden for regeringens Naturpakke for at sikre biodiversiteten i de skovområder, der ejes og drives af Naturstyrelsen, men finder samtidig at omfanget af indsatsen er for lille.

Du kan læse hele høringssvaret her på siden.